Disclaimer

Algemeen

Logopediepraktijk Flapper verleent u hierbij toegang tot logopediepraktijkflapper.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Logopediepraktijk Flapper en derden zijn aangeleverd. Logopediepraktijk Flapper behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op logopediepraktijkflapper.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Logopediepraktijk Flapper.

Beperkte aansprakelijkheid

De op logopediepraktijkflapper.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Logopediepraktijk Flapper.

In het bijzonder zijn alle prijzen op logopediepraktijkflapper.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Logopediepraktijk Flapper. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Logopediepraktijk Flapper, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Contact

Heeft u nog vragen of opmerkingen over onze disclaimer? Neem contact met ons op via telefoonnummer 06-24861080 of via email sandra@logopediepraktijkflapper.nl.