Oro-myofunctionele therapie (OMFT)

Oro-myofunctionele therapie (OMFT) is een oefentherapie. Deze therapie is er op gericht om alle mondspieren weer in evenwicht te brengen door gerichte oefeningen te geven en foutieve gewoonten af te leren. De therapie pakt daarmee de oorzaak aan van één of meerdere problemen en niet alleen de gevolgen van het verkeerde evenwicht. Andere behandelingen, zoals logopedische articulatietraining, orthodontie of een chirurgische kaakcorrectie, kunnen daardoor op tienerleeftijd een blijvend resultaat opleveren.

Een afwijkend slikpatroon, zuigen op bijvoorbeeld de duim of een speen, of ademen door de mond kunnen de mondspieren uit evenwicht brengen. De vorm van de kaken en de stand van de tanden kunnen zich aan dit verkeerde evenwicht aanpassen en scheef groeien. Een OMFT-specialist herstelt dit afwijkende mondgedrag met oro-myofunctionele therapie (OMFT). Deze therapie corrigeert de functies van de betrokken spiergroepen. De OMFT-specialist kan afwijkend mondgedrag afleren, de tongpositie corrigeren en een correcte slik en articulatie aanleren. Het doel van de behandeling is het in evenwicht brengen van alle mondspieren. OMFT-behandeling biedt oplossingen voor afwijkende mondgewoonten en kan ook bij slissen of lispelen en bij kaakgewrichtsproblemen een uitkomst bieden. OMFT wordt gegeven door Sandra Flapper, specialist op het gebied van OMFT. Meld u aan.