Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets (PROMPT)

PROMPT (Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets) biedt een tactiel kinetische benadering voor spraakstoornissen.
Er worden goede resultaten gemeld bij zowel kinderen als volwassenen en bij onder andere articulatiestoornissen, spraakontwikkelingsdyspraxie, spraakapraxie en spraakontwikkelingsstoornissen.

Naast de reguliere articulatietherapie bestaat ook de PROMPT methode. PROMPT staat voor ‘Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets’. Kortgezegd wordt deze methode gebruikt om articulatiestoornissen te behandelen. Deze articulatiestoornissen kunnen zowel bij kinderen als volwassenen voorkomen. Met de PROMPT methode zal u of uw kind de juiste klanken niet alleen horen, maar met de hulp van een gespecialiseerde logopedist ook gelijk voelen.

Werkwijze PROMPT methode

Met PROMPT helpt de logopedist de patiënt met het vormen van de bewegingspatronen van de spraakklanken door het manipuleren van de gewenste spiergroepen. De patiënt bouwt zo een referentie op van het bewegingspatroon van de klank en kan daarmee vervolgens het bewegingspatroon van de klank zelf oproepen.


Dus de logopedist manipuleert met haar handen de spraakbewegingen aan de buitenkant van het gezicht, zodat de cliënt de correcte bewegingen van kaak, lippen en tong concreet kan ervaren. Bij elke klank leert de cliënt een zogeheten PROMPT, de manuele beweging die de logopedist maakt die bij de klank hoort. Hierdoor kan de cliënt direct voelen op welke manier de klank gevormd kan worden. Het is een werkwijze die bij verschillende spraakproblemen toegepast kan worden als ontwikkelingsdyspraxie, spraakapraxie en spraakontwikkelingsstoornissen.

Binnen onze praktijk is ervaren logopedist Sandra Flapper gecertificeerd om volgens de PROMPT methode te werken.

Download hier onze folder over afwijkende mondgewoonten