Home

Door te praten en te luisteren begrijpen wij elkaar. In het dagelijks leven is spreken onmisbaar. Om te spreken moeten we ademen, gebruiken we onze stembanden, keel, neus, kaken, tong en lippen. Om te kunnen spreken moeten wij ook horen, denken en begrijpen. Spreken is dus een ingewikkeld proces. Stoornissen daarin worden door de logopedist behandeld in samenwerking met andere disciplines. Voor alle problemen die met spreken en verstaan te maken hebben, kunt u bij de logopedist terecht.

Logopedie houdt ook in: hulpverlening bij stoornissen en beperkingen in de communicatie. Goed communiceren is een middel om contact te maken met andere mensen en om informatie uit te wisselen. Door communicatiestoornissen kunnen beperkingen optreden in het sociaal-emotioneel functioneren (contact maken en uiten/verwerken van gevoelens)en in het opnemen en verwerken van informatie met als mogelijk gevolg leerstoornissen.

De Praktijk

Als u, of uw kind, bent verwezen voor logopedie, kunt u telefonisch of via het contactformulier contact met ons opnemen. Er zal met u besproken worden waarom u (of uw kind) bent doorverwezen voor logopedie, er worden gegevens genoteerd en er zal een afspraak worden gepland. Lees meer…

Logopedie

Logopedie kent vijf behandelgebieden: spraak, taal, stem, afwijkende mondgewoonten en gehoor. De grenzen van deze gebieden zijn ruim genomen, want ook de voorwaarden voor een goede stem, spraak, taal, goed mondgedrag en/of een goed gehoor vallen hieronder. Daarnaast behandelen logopedisten aanverwante stoornissen. Lees meer…

Specialisaties

De praktijk is voornamelijk gericht op kinderen. De specialisaties zijn Oro-myofunctionele therapie (OMFT), Taalontwikkelingsstoornis (TOS), Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets (PROMPT) en Dyslexie. Lees meer…