De praktijk

Als u, of uw kind, bent verwezen voor logopedie, kunt u telefonisch of via het contactformulier contact met ons opnemen. Er zal met u besproken worden waarom u (of uw kind) bent doorverwezen voor logopedie, er worden gegevens genoteerd en er zal een afspraak worden gepland.

Bij drukte kan het voorkomen dat u eerst op een wachtlijst zal worden geplaatst.

Logopedist

Sandra Flapper

In 1994 ben ik als logopedist afgestudeerd in Groningen. Na mijn studie ben ik als logopedist gaan werken in een instelling voor meervoudig gehandicapte mensen. Vervolgens heb ik gewerkt op verschillende kinderdagcentra voor meervoudig gehandicapte kinderen. Vanaf 1998 ben ik mede-eigenaar geweest van een grote logopediepraktijk in Amsterdam waarna ik in 2006 een vestiging heb geopend in Almere Buiten: Logopediepraktijk Flapper. Hier werk ik sindsdien met veel plezier!

De praktijk is voornamelijk gericht op kinderen. Alle behandelingen zijn gericht op spraak, taal, mondmotoriek en gehoor.

Ik heb veel ervaring met de behandeling van kinderen met ASS, gedragsproblemen, AD(H)D en leerstoornissen. Ook ben ik dyslexiebehandelaar en sta ingeschreven in het register voor dyslexie behandelaars. Ik behandel veel kinderen met spraakstoornissen en kinderen met problemen in de auditieve vaardigheden. Hiervoor heb ik verschillende cursussen gevolgd zoals fonologische stoornissen, Metaphon en PROMPT.

Naast dat ik veel ervaring heb met spraak-taalproblemen, behandel ik ook kinderen met afwijkende mondgewoonten (zoals een verkeerde slikbeweging). Hiervoor heb ik de basiscursus en de verdiepingscursus Oro Myo Functionele Therapie (OMFT) gedaan.

Ik werk in de praktijk veel met kinderen die een Taalontwikkelingsstoornis (TOS ) hebben, waaronder veel kinderen meertalig zijn.

Ik ben lid van de NVLF en sta geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en ben aangesloten bij een kwaliteitskring. Tevens sta ik ingeschreven in het register voor dyslexiebehandelaars.

Werkwijze en samenwerking

.

Logopedische behandelingen worden volledig vergoed vanuit de basisverzekering van uw verzekeraar. Verzekerden vanaf 18 jaar dienen rekening te houden met het wettelijk verplichte eigen risico voor zorg uit de basisverzekering. U kunt alleen door uw huisarts, medisch specialist, tandarts of orthodontist worden verwezen voor logopedisch onderzoek en/ of behandeling

Komt u bij de logopedist zonder verwijzing? Dan vindt er een DTL-screening plaats.
Dit is een kort vooronderzoek met als doel vast te stellen of u met uw klacht (en hulpvraag) op de goede plek bent bij de logopedist en ook om te bepalen of er eerst nog medisch onderzoek noodzakelijk is. Als er twijfels zijn, krijgt u van de logopedist het advies om alsnog naar de (huis)arts of specialist te gaan voor een verwijzing. Logopediepraktijk Flapper is DTL proof.
Of de DTL-screening wordt vergoed verschilt per zorgverzekeraar.
Raadpleeg altijd eerst uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

In de meeste gevallen is een verwijsbrief van uw (huis)arts of specialist echter nog wel nodig.  Lees meer…