Gehoor

Communiceren is een combinatie van spreken en luisteren. Als je een gesprek voert met iemand, reageer je op wat de ander zegt en neem je het gesproken geluid waar. Hoe je hoort heeft invloed op de reactie. Als je iets niet helemaal verstaan hebt, vraag je om herhaling. Logopedie gaat over communiceren dus kijkt de logopedist ook naar het gehoor.

Auditieve verwerking

Er kan sprake zijn van een zwakke luistervaardigheid terwijl het gehoor in orde is maar het gehoorde niet goed wordt verwerkt.

Het kan zijn dat het kind moeite heeft met:

  • het auditief geheugen
  • het auditief onderscheidingsvermogen tussen spraakklanken
  • reageren op auditieve informatie, vaak wisselend
  • het verstaan van personen, die snel praten
  • het spraakverstaan in rumoerige omgeving
  • het onthouden en manipuleren van spraakklanken (analyse, synthese)

De oorzaak hangt vaak samen met andere problemen zoals bijvoorbeeld concentratieproblemen. Door problemen in de auditieve verwerking ontstaan vaak leerproblemen, communicatieproblemen, gedragsproblemen.

Slechthorendheid

Slechthorendheid is een hoorstoornis waarbij het gehoor licht tot zeer ernstig gestoord kan zijn. Een aangeboren slechthorendheid heeft invloed op de ontwikkeling van de taal en spraak. Een kind dat zich normaal ontwikkelt, leert de betekenis van klanken door veel na te doen en te herhalen. Hij leert zijn eigen klanken bij te sturen, zodat die gaan lijken op de taal die hij hoort. Op deze manier leert het kind spreken.
Een slechthorende baby zal niet of nauwelijks reageren op zijn eigen gebrabbel en op de klanken uit zijn omgeving. Hij leert de betekenis van geluiden en spraak onvoldoende herkennen. Een achterstand in het begrijpen van taal en het leren spreken is het gevolg. Het is dus belangrijk om zo vroeg mogelijk te ontdekken dat een kind slechthorend is.

Wat betekent een middenoorontsteking?

Middenoorontstekingen komen bij kinderen regelmatig voor en gaan vaak samen met afwijkende mondgewoonten. Bij middenoorontstekingen is er sprake van vocht in het middenoor en dit zorgt voor slechthorendheid. Kinderen die in de eerste levensjaren veel middenoorontstekingen hebben, kunnen problemen krijgen in de spraak-taalontwikkeling. Is je kind vaak verkouden, heeft hij vaak last van de oren? Is er sprake van afwijkende mondgewoonten (speen/duimzuigen, mondademen, slappe mondspieren, onduidelijk spreken)? Neem dan contact op met de logopediepraktijk.