Logopedie

Logopedie kent vijf behandelgebieden: spraak, taal, stem, afwijkende mondgewoonten en gehoor. De grenzen van deze gebieden zijn ruim genomen, want ook de voorwaarden voor een goede stem, spraak, taal, goed mondgedrag en/of een goed gehoor vallen hieronder. Daarnaast behandelen logopedisten aanverwante stoornissen.

Niet alleen stem, spraak, taal of gehoor zijn bepalend voor een goed verloop van de communicatie. Zo kunnen bijvoorbeeld een verstandelijke handicap of aan autisme verwante stoornissen de communicatie negatief beïnvloeden.

De hulp van de logopedist kan bestaan uit het behandelen van de stoornis maar ook uit het doen van onderzoek, het geven van adviezen/voorlichting en het begeleiden van ouder(s)/verzorger(s) van de cliënt. Een logopedist werkt vaak samen met andere deskundigen zoals een arts, orthodontist, tandarts, psycholoog, orthopedagoog of leerkracht. Deze samenwerking tussen verschillende disciplines is erg belangrijk.

Spraak

Veel jonge kinderen kunnen nog niet goed articuleren. Een kind kan moeite hebben met het programmeren, afstemmen en controleren van de bewegingen die nodig zijn voor een juiste uitspraak. Het kan ook zijn dat een kind woorden onvolledig uitspreekt. Communiceren is moeilijk want het kind is niet goed te verstaan. Dit kan leiden tot frustratie. Lees meer…

Taal

De taalontwikkeling van een kind kan vertraagd of afwijkend verlopen. Bij een vertraagde taalontwikkeling begint een kind te laat met het leren van taal, een kind begint bijv. te laat met het maken van zinnen. Bij een afwijkende taalontwikkeling verlopen stukjes van de taalontwikkeling anders dan normaal. Lees meer…

Afwijkende mondgewoonten

Onder afwijkende mondgewoonten verstaan we gewoonten die negatieve gevolgen hebben voor het spreken en de gebitsstand. Denk aan afwijkend slikken. Duimzuigen, mond ademen en eet- en drinkproblemen. Lees meer…

Gehoor

Communiceren is een combinatie van spreken en luisteren. Als je een gesprek voert met iemand, reageer je op wat de ander zegt en neem je het gesproken geluid waar. Hoe je hoort heeft invloed op de reactie. Als je iets niet helemaal verstaan hebt, vraag je om herhaling. Logopedie gaat over communiceren dus kijkt de logopedist ook naar het gehoor. Lees meer…