Specialisaties

De praktijk is voornamelijk gericht op kinderen. De specialisaties zijn Oro-myofunctionele therapie (OMFT), Taalontwikkelingsstoornis (TOS), Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets (PROMPT) en Dyslexie.

OMFT

Oro-myofunctionele therapie (OMFT) is een oefentherapie. Deze therapie is er op gericht om alle mondspieren weer in evenwicht te brengen door gerichte oefeningen te geven en foutieve gewoonten af te leren. De therapie pakt daarmee de oorzaak aan van één of meerdere problemen en niet alleen de gevolgen van het verkeerde evenwicht. Lees meer…

TOS

Praat uw kind nog niet of nog nauwelijks? Is uw kind stil in de klas, praat hij onverstaanbaar of struikelt hij voortdurend over zijn woorden? Begrijpt uw kind niet altijd wat u zegt? Dan bestaat de kans dat uw kind een taalontwikkelingsstoornis (TOS) heeft. Lees meer…

PROMPT

PROMPT (Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets) biedt een tactiel kinetische benadering voor spraakstoornissen.
Er worden goede resultaten gemeld bij zowel kinderen als volwassenen en bij onder andere articulatiestoornissen, spraakontwikkelingsdyspraxie, spraakapraxie en spraakontwikkelingsstoornissen. Lees meer…

Dyslexie

Mensen met dyslexie hebben moeite met het koppelen van de juiste klank aan de juiste letter. Hierdoor ondervinden ze problemen met het lezen en schrijven. Vaak is er ook sprake van een auditief(gehoor) verwerkingsprobleem. Het kind kan wel goed horen, maar niet goed luisteren. Lees meer…