Spraak

Veel jonge kinderen kunnen nog niet goed articuleren. Een kind kan moeite hebben met het programmeren, afstemmen en controleren van de bewegingen die nodig zijn voor een juiste uitspraak. Het kan ook zijn dat een kind woorden onvolledig uitspreekt. Communiceren is moeilijk want het kind is niet goed te verstaan. Dit kan leiden tot frustratie

Onduidelijk spreken

Het kan zijn dat je omgeving moeite heeft met het verstaan van je kind. Als ouder versta je je kind meestal goed, maar het komt ook voor dat ouders ook moeite hebben met het verstaan van hun kind. Dit kan leiden tot flinke frustratie en boosheid of het heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat je kind zich terugtrekt uit de communicatie, alleen nog met jongere kinderen wil spelen, stil wordt of alleen gaat spelen. In alle gevallen is het belangrijk hier iets aan te doen. Logopedie kan hierbij helpen. Door het spelenderwijs oefenen van de lastige klanken en woorden zal je kind beter verstaanbaar worden en zich zekerder gaan voelen. Hierdoor zal je kind weer mee kunnen doen in de dagelijkse communicatie. Meld je kind direct aan of vraag naar de mogelijkheden.

Slissen

Slissen bestaat in vele soorten en maten. ‘Slissen’ of ‘lispelen’ zijn verzamelnamen voor de klank die de tong maakt bij het uitspreken van onder andere de /s/ klank. Dit is een spraakgewoonte die verschillende oorzaken kan hebben. Bij de logopedist wordt nagegaan wat die oorzaak zou kunnen zijn en hoe het slissen opgelost kan worden. Het is afhankelijk van de oorzaak, leeftijd en motivatie van de cliënt hoe lang zo’n behandelperiode zal duren. Dit wordt na het afnemen van het logopedisch onderzoek direct met u besproken.

Vertraagde spraakontwikkeling

Soms spreekt je kind al, maar is hij of zij nog onverstaanbaar voor de omgeving en soms ook voor jullie als ouders. Om alle klanken in onze taal te leren uitspreken heeft je kind oefening nodig. Deze oefening krijgt je kind vanzelf als hij of zij praat. Het is normaal dat jonge kinderen bepaalde klanken nog niet juist uitspreken, maar soms is het verschil in verstaanbaarheid met leeftijdsgenoten zo groot dat je je kan afvragen of je kind nog wel ‘op schema’ loopt. Het kan ook zijn dat je kind gefrustreerd raakt of het communiceren opgeeft als hij niet begrepen wordt. Een vertraagde spraakontwikkeling gaat vaak samen met het later beginnen met praten.

Spraakontwikkelingsdyspraxie

Waarschijnlijk heeft ontwikkelingsdyspraxie een neurologische basis, die (nog) niet zichtbaar gemaakt kan worden. De neurologische ontwikkeling (aanleg van zenuwbanen) lijkt vertraagd of onvolledig. Het kind kan niet duidelijk maken wat het wil en wordt niet begrepen. De communicatie en het onderling contact zijn bemoeilijkt. De spraak van kinderen met spraakontwikkelingsdyspraxie (SOD) wordt gekenmerkt door slechte verstaanbaarheid als gevolg van onregelmatige verwisselingen en vervormingen van spraakklanken (zowel medeklinkers als klinkers). Het kind heeft dan moeite met de planning van de overgangen tussen verschillende spraakklanken. Je kunt SOD herkennen aan het onregelmatig uitspreken van woorden, waarbij je kind hetzelfde woord op verschillende manieren kan uitspreken. Kinderen met SOD hebben vaak meer moeite met langere woorden en de onverstaanbaarheid neemt dan ook toe naarmate de zinnen of woorden langer worden. SOD is vast te stellen door een logopedist na een uitgebreid onderzoek, een observatie en een analyse. Meld je kind daarom altijd aan voor intake en onderzoek als je een vermoeden hebt van een SOD.

Nasaliteit

Wanneer de spraak afwijkt omdat ze te veel of juist te weinig door de neus klinkt. Er zijn drie vormen van nasaliteit:

  • De open neusspraak, waarbij er tijdens het spreken teveel lucht door de neus stroomt.
  • De gesloten neusspraak, waarbij er tijdens het spreken geen lucht door de neus stroomt.
  • De gemengde neusspraak (een combinatie van bovenstaande).

Stotteren

Stotteren is een probleem in de vloeiendheid van het spreken. De meeste ouders herkennen stotteren direct bij hun kind. Het is herkenbaar doordat je kind bijvoorbeeld woorden of lettergrepen herhaalt, blijft hangen op een klank of hapert tijdens het vertellen van een verhaal. Elk kind gaat anders met het stotteren om. Het kan zijn dat je kind bijvoorbeeld tegen het stotteren ‘vecht’ door spieren aan te spannen, het spreken helemaal vermijdt of plotseling een erg hoog spreektempo heeft gekregen. Andere kinderen lijken helemaal geen last te hebben van het stotteren en kletsen, al stotterend, gewoon door. Toch is het ook dan belangrijk om langs te gaan bij de logopedist. Zij kan je kind helpen om te voorkomen dat het stotteren erger wordt, of dat hij er in de toekomst wel last van zal krijgen. Stotteren kan op verschillende leeftijden ontstaan en de reden of trigger is niet altijd aanwijsbaar. Het is belangrijk om stotteren op vroege leeftijd te behandelen, omdat veel bijkomende problemen door logopedie ondervangen kunnen worden. Als ouder wil je natuurlijk je kind helpen, maar hoe kan je dat nu het beste doen? Maak gerust een afspraak zodat de logopedist u kan adviseren.

Broddelen

Broddelen is, net als stotteren, een vloeiendheidsstoornis in het spreken. Bij broddelen is er sprake van snel en onverstaanbaar spreken. De planning van de spraak- en taalactiviteiten in de hersenen is verstoord. Deze verstoring treedt op als degene te snel spreekt. De broddelende spreker heeft dit op het moment dat hij zijn woorden uitspreekt meestal niet door. Broddelen en stotteren komen in de praktijk vaak in mengvorm voor; vaker dan zuiver broddelen of zuiver stotteren. Broddelen is doorgaans pas goed vast te stellen bij kinderen vanaf 10 jaar, omdat broddelen kan lijken op stotteren of de fouten die kinderen met een taalontwikkelingsstoornis maken. Stottert of broddelt uw kind, of twijfelt u hierover? Plan gerust een afspraak bij onze praktijk.